Shared Universe Foundation.

De visie van de Stichting omvat het bevorderen van onderzoek, onderwijs en behoud met betrekking tot neushoorns en andere bedreigde diersoorten, samen met het verstrekken van strategische steun voor programma’s en projecten voor het behoud van biodiversiteit. De nadruk ligt op de bescherming en instandhouding van neushoorns en andere bedreigde diersoorten, alsmede op het vergroten van het bewustzijn voor natuurbehoud onder de bevolking van Zuid-Afrika en daarbuiten.

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting zijn:

  • De bescherming en instandhouding van neushoorns en andere bedreigde diersoorten in Zuid-Afrika
  • Onderzoek en voorlichting met betrekking tot de neushoorn en andere bedreigde diersoorten in Zuid-Afrika
  • De bescherming en instandhouding van andere bedreigde diersoorten in Zuid-Afrika alsmede onderzoek en onderwijs met betrekking tot deze bedreigde diersoorten
  • Het instandhouden van het Shared Universe Conservation Fund waarin donaties van bedrijven en particulieren zullen worden gestort en geïnvesteerd

De bijkomende doelstellingen van de Stichting zijn

  • Handhaving van een hoog niveau van instandhouding van de biodiversiteit
  • Duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen van de natuur bevorderen
  • Handhaving van de integriteit van beschermde gebieden, zowel binnen als buiten formeel beschermde gebieden, in termen van biodiversiteit en cultureel erfgoed
  • Ondersteuning van op natuurbehoud gebaseerde ontwikkelingsprojecten voor de gemeenschap
  • Bevordering van het bewustzijn inzake natuurbehoud bij de bevolking van zuidelijk Afrika
  • Diensten verlenen aan de zaak van het behoud van de biodiversiteit en aan natuurbeschermers, met het doel de normen van de beste praktijken voor het behoud van de biodiversiteit te verhogen ondersteuning en vergemakkelijking van het behoud, het herstel of de bescherming van het natuurlijk milieu, met inbegrip van flora, fauna of de biosfeer faciliteiten verschaffen voor de studie en het genot van het behoud van de biodiversiteit ten behoeve van het grote publiek
Shareduniversefoundation.org